Αναζήτηση ακινήτου με κωδικό

Το ακίνητο Τ-1219 δεν είναι πλέον διαθέσιμο.